Obavijest o obradi osobnih podataka

Vaša privatnost nam je od iznimne važnosti i želja nam je da se kod nas osjećate sigurno. Stoga u zaštiti Vaših podataka postupamo u skladu s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća EU od 27.4.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju osobnih podataka (u daljnjem tekstu GDPR), a koja se primjenjuje od 25.svibnja 2018. godine u skladu s nacionalnim propisima.

U nastavku smo dužni informirati Vas o tome u koje svrhe prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke te kako te postupke i podatke možete nadzirati i ostvarivati svoja prava u pogledu Vaših osobnih podataka.

Voditelj osobnih podataka je Boutique Clinic Skinova, d.o.o., Gundulićeva  56, OIB: 69987890035, a za sva pitanja i zahtjeve vezane za Vaše osobne podatke, molimo da se obratite putem e-maila na adresu: info@skinova.hr.

Primatelj osobnih podataka ste Vi kao naš klijent i vlasnik svojih osobnih podataka, suradni laboratoriji u zemlji i Europskoj uniji vezani sa Boutique Clinic Skinova organizacijski ili ugovorima koji su i sami podložni obvezi čuvanja podataka sukladno GDPR-u, te ukoliko to Vi zatražite, po Vama imenovani liječnici

Svrha obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo isključivo u svrhu pružanja medicinskih usluga, kontaktiranja putem newslettera i drugih aktivnosti poput popusta, akcija  te se u tu svrhu obrađuju isključivo podaci koji su nužni vezano uz svrhu pružanja naših usluga. Jamčimo kako će vaši osobni podaci biti pohranjeni na sigurno mjesto u evidenciji Boutique Clinic Skinova te kao takvi neće biti dostupni javno. Vaši podaci će se obrađivati isključivo na temelju Vaše privole odnosno potpisanog Pristanka te kada je njihova obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Boutique Clinic Skinove, osim u slučaju kada su Vaši interesi ili temeljna prava i slobode u pogledu zaštite osobnih podataka iznad našeg legitimnog interesa kao voditelja obrade.

Ne uzimamo Vaše podatke koji ne služe pružanju tražene usluge.

Kategorije osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju: ime i prezime, datum i godina rođenja, spol, OIB, adresa stanovanja, kontakt telefon /mobitel, e-mail adresa, zdravstveno stanje, osobna i obiteljska anamneza, tražene medicinske usluge, podaci o skrbniku. Za primanje newslettera prikupljamo samo vaše ime i prezime te e-mail adresu.

Kako su Vaši osobni podaci Vaše vlasništvo, iz njih proizlaze i vaša prava:

  • pravo na pristup Vašim osobnim podacima.
  • pravo na ispravak netočnih, nepotpunih ili nepreciznih osobnih podataka koji se odnose na Vas. Vaši podaci biti će ispravljeni bez nepotrebnog odgađanja unutar 30 radnih dana. Navedeno se ne odnosi na validirane medicinske analize.
  • pravo na brisanje svojih osobnih podataka bez nepotrebnog odgađanja, ako ne postoji zakonit razlog za daljnju obradu istih (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu zbog koje su prikupljeni), osim onih osobnih podataka koje smo u obavljanju svoje djelatnosti obvezni obrađivati i čuvati na temelju propisa Europske unije i državnih propisa RH. U slučaju da zbog zakonskih obveza nismo u mogućnosti izbrisati Vaše osobne podatke, imate pravo zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka.
  • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka predmnijeva da se Vaši osobni podaci, uz iznimku pohrane, mogu obrađivati samo uz Vašu privolu za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog razloga važnih za javni interes Europske unije ili države članice EU.
  • imate pravo zatražiti prijenos svojih osobnih podataka, bilo da se prenesu izravno na vas, bilo drugom voditelju osobnih podataka (poliklinici, zdravstvenoj ustanovi) čije usluge biste željeli koristiti
  • u svakom trenutku imate pravo povući privolu koju ćete dati potpisom ove izjave na način da kontaktirate voditelja osobnih podataka putem e-maila. Vaši osobni podaci u tom slučaju više se neće obrađivati, osim ako je njihova obrada nužna za ispunjenje zakonskih obveza Boutique Clinic Skinova prema nadležnim državnim institucijama i institucijama EU.
  • imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka. Ukoliko se prigovor odnosi na Vaše osobne podatke koji se koriste za slanje newslettera i drugih pogodnosti, Vaši osobni podaci se neće koristiti nakon zaprimanja prigovora.
  • imate pravo odbiti obradu Vaših osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom slučaju se Vaši osobni podaci neće obrađivati u tu svrhu (demografska analiza).
  • u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da se obradom Vaših osobnih podataka krši Uredna o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili se vaši osobni podaci koriste suprotno navedenoj Uredbi i propisima Republike Hrvatske.

Vremenski rok obrade i pohrane osobnih podataka

Vaši osobni podaci će se obrađivati i biti pohranjeni sve dok za to postoje legitimni razlozi, točnije Vaše smo osobne podatke dužni čuvati u zakonski utvrđenim rokovima definiranima za usluge zdravstvene djelatnosti
Svoje pravo na prigovor možete ostvariti upućivanjem e-poruke na e-mail adresu info@skinova.hr s naznakom da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing (odnosno za primanje našeg newslettera) i/ili da povlačite ranije potpisanu privolu za prikupljanje osobnih podataka. Isto tako, odjavu s popisa za newsletter, možete izvršiti korištenjem poveznice za odjavu koja je dostupna na dnu našeg newslettera.

Malcare WordPress Security